Единен портал за електронно правосъдие Република България

За системата

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Основното предназначение на портала е да предостави електронен достъп до делата на страните в съдебния процес. В системата с помощта на потребителско име и парола, издадени Ви еднократно от някое от съдилищата, технически свързани с портала (включените в момента съдилища, може да видите тук, имате възможност да видите в електронен вид Вашето дело, както и цялата съпътстваща го информация. При Вашето изрично, писмено съгласие с помощта на декларация имате възможност и да бъдете електронно призоваван по делото. Системата има възможност и за автоматично уведомяване чрез електронната Ви поща при настъпване на определени събития, като например електронно призоваване.

Порталът предоставя и достъп до базата данни на съдилищата, които са публикували своите актове със заличени лични данни. Този достъп е свободен и за него не се изисква потребителски профил, защитен с парола.

Друга функционалност, която предоставя порталът, е връзка със Системата за издаване на електронни свидетелства съдимост. Ако разполагате с електронен подпис, тук имате възможност да заявите своето Електронно свидетелство за съдимост или пък да проверите чуждо, ако разполагате с код за достъп, предоставен Ви от лицето, за което се отнася. Услугата е достъпна само за български граждани, родени в Република България и неосъждани лица. Поради технически ограничения, лицата, родени извън България, както и всички реабилитирани, засега имат възможност единствено да си извадят такова на хартия на място в съда или в Министерство на правосъдието - за родените в чужбина.

Порталът предоставя и връзка към системата на Висшия съдебен съвет за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система. Чрез нея имате възможност и да проследите впоследствие движението на преписката, образувана по подадената жалба или сигнал.

На по-късен етап се очаква в портала да се включат всички съдилища в Република България, а самият той да се доразвива с нови електронни услуги, като например Електронно подаване на искова молба и др.

Системата е изцяло уеб базирана и за да работите с нея, е необходимо единствено уеб браузър. Допълнителни технически подробности в тази връзка може да намерите в раздел „Помощ.”.

Ще се радваме, ако системата е удобна за работа и успява да Ви спести време и усилия. Ако имате желание да ни помогнете да я подобрим, може да използвате страницата за Обратна връзка, а ние ще се опитаме най-бързо и точно да отговорим на всички Ваши запитвания.

Системата е разработена по проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд